Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Ημέρες και (ά)εργα του Δημάρχου Δοξάτου.

Ημέρες και (ά)εργα του Δημάρχου Δοξάτου. Ο Δήμαρχος Δοξάτου, μη μπορώντας να δικαιολογήσει με άλλους τρόπους την ανυπαρξία του, επιδίδεται συνειδητά στο άθλημα της αυτοπροβολής του.

Περισσότερα

Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Εικονική (;) πραγματικότητα Δήμου Δοξάτου 3

Εικονική (;) πραγματικότητα Δήμου Δοξάτου 3 Κατά καιρούς, ο Δήμαρχος Δοξάτου, μη μπορώντας να δικαιολογήσει με άλλους τρόπους την ανυπαρξία του, επιδίδεται συνειδητά στο άθλημα των δελτίων τύπου. Σας ενημερώνουμε για τα τελευταία του:

Περισσότερα

Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Ψέματα: το αγαπημένο άθλημα του Δημάρχου Δοξάτου.

Ψέματα: το αγαπημένο άθλημα του Δημάρχου Δοξάτου. Κατά καιρούς, ο Δήμαρχος Δοξάτου, μη μπορώντας να δικαιολογήσει με άλλους τρόπους την ανυπαρξία του, επιδίδεται συνειδητά στο άθλημα της ψευδολογίας.

Περισσότερα

Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Εικονική(;) πραγματικότητα Δήμου Δοξάτου 2

Εικονική(;) πραγματικότητα Δήμου Δοξάτου 2 Στις 24-5-2018, το απόγευμα, προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου σε συνεδρίαση με ένα από τα θέματα την ¨Εικονικότητα προϋπολογισμών & τεχνικών προγραμμάτων , προμηθειών, έργων & εργασιών-υπηρεσιών δημοτικής περιόδου 2011-2014 Δημαρχίας Αναστασίου Χατζηλαζάρου¨.

Περισσότερα

Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Εικονική(;) πραγματικότητα Δήμου Δοξάτου

Εικονική(;) πραγματικότητα Δήμου Δοξάτου Στις 3-5-2018, το απόγευμα, προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου σε συνεδρίαση με θέμα την ¨Εικονικότητα προϋπολογισμών & τεχνικών προγραμμάτων , προμηθειών, έργων & εργασιών-υπηρεσιών δημοτικής περιόδου 2011-2014 Δημαρχίας Αναστασίου Χατζηλαζάρου¨.

Περισσότερα

Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Το πλεόνασμα εκατομμυρίων του Δήμου Δοξάτου εξατμίστηκε!!!

Το πλεόνασμα εκατομμυρίων του Δήμου Δοξάτου εξατμίστηκε!!! Στις 10-4-2018, το απόγευμα, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου με κυρίαρχο θέμα την ¨1η τροποποίηση του προϋπολογισμού¨. Ο Δήμος μας παρουσιάζει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του (ναι, σωστά διαβάζετε) 615,600 € και, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να περικοπεί/αφαιρεθεί από δαπάνες του ισόποσο ποσό προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα αυτό.

Περισσότερα